Aoki 13-15 cm Stück 38€ verkaufte Koi 1,2,3,4,5,7,8,9,13,14 1/2,17,19,22,23,24,25,26,28,33,34,36,37, 38,39,40,46,47,51 ,52,53,54,55,56,58,61,62,65,  66,68,69,70,78,84,87,90,91,93,111, 114, 100,105,106,110,112,113,115, 119,126,128,129,130,133,137